12 jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers

Hoe zit het nu eigenlijk de kosten voor een werknemer die ziek wordt? Wat zijn de financiële risico’s die samenhangen met de Ziektewet en de WGA-instroom?

Als ondernemer c.q. werkgever wilt u dat weten, want zonder onafhankelijk inzicht kunt u onmogelijk sturen.

Loondoorbetalingsverplichting in de 1e 2 jaar

Als een werknemer ziek wordt dan heeft een werkgever een  loondoorbetalingsverplichting. De werkgever moet minimaal 70% van het loon doorbetalen gedurende maximaal twee jaar. De exacte regeling voor u vindt u in de voor uw geldende CAO of uw bedrijfsregeling.

12 jaar financieel verantwoordelijk

Door invoering van de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) is een werkgever maximaal 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de zieke werknemer. Dat geldt ook voor een werknemer die slechts een aantal maanden in dienst is geweest (bijv. ter vervanging van een zieke collega) en vervolgens ziek uit dienst gaat!

Kosten besparen of kosten laten stijgen?

Als werkgever kunt u eigen risicodrager worden voor de Ziektewet- en WGA-instroomrisico’s.  Het is een belangrijk besluit, want de keuze voor de private sector en een eigen risico kan een substantiële besparing opleveren. Daarbij is het belangrijk om grip te houden op de risico’s die in de toekomst weer voor aanzienlijke kostenstijgingen kunnen zorgen.

Kies voor een objectieve en onafhankelijke actuariële analyse

Met een gedegen actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en -risico’s kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst.

No woHRies heeft alle expertise in huis om die analyse voor u te maken. Snel, deskundig en zonder franje. Een zwaarwegend voordeel is dat wij géén financiële belangen hebben bij de uitkomst van de analyse.

Sturen en bijsturen op basis van harde data

Onze actuariële analyse geeft direct inzicht in onder meer:

  • Verwachte WIA-instroom op basis van leeftijd, inkomen, geslacht en soort dienstverband
  • Verwachte private premie WGA ERD
  • Verwachte ontwikkeling publieke premie op basis van de schadelast
  • Benchmark van risicoparameters van private en publieke sector

“No worries” over kosten en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Op basis van onze presentatie en rapportage heeft u het benodigde inzicht in de kosten en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. U kunt dan de juiste keuzes maken en uw processen rond de Ziektewet en WGA kostenefficiënter inrichten. Maar ook kunt u ons vragen om uw verzuim nader te analyseren en te komen met verbetervoorstellen.

Geïnteresseerd? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek! U kunt bellen (06-81901740) of een e-mailbericht sturen aan advies@nowohries.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Fred Verhees RCCM/RCMC®