Curriculum Vitae

Profielfoto Fred Verhees REEF 071119Linkedin Fred

Bedrijfskundig opgeleide casemanager (RCCM/RCMC©) die de schadelast op verzuim en arbeidsongeschiktheid reduceert, en een grote ervaring heeft als HR-professional
Mijn expertise betreft operationele verzuimbegeleiding en het projectmatig doorlichten van bedrijven, aanpakken van probleemdossiers en het bedrijfsspecifiek inrichten van alle taakgebieden van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit resulteert in meer grip tegen minimale kosten en risico’s. Ik ben lid van de beroepsvereniging Register Specialistisch Casemanagement, en oprichter van een intervisiegroep in Noord-Brabant. Tot 2019 was ik ook lid van beroepsvereniging RNVC. Ik beschik over een groot netwerk.

Mijn expertise-gebieden zijn HR-projectmanagement, reorganisatie en ontslagdossiers, en verzuim.

Persoonlijke gegevens

Mijn rollen als eigen ondernemer

 • ·       Eigenaar van No woHRies (2014-heden)
 • ·       Directeur Groot Aandeelhouder Voltallig B.V. (2016-2017)

Mijn belangrijkste resultaten

 • Aanpak Gezond Werken en Ziekteverzuim in samenwerking met     : Analyse van populatie op risico’s op ziekteverzuim & kansen op gezond werken m.b.v. HR-Analytics, analyse van de regie op Gezond Werken en Ziekteverzuim m.b.v. managementsysteem ISO 45001, gevolgd door conclusies & advies over verbeteringen en borging in de organisatie met businesscase (2 Gemeenten in 2019 en 2020).
 • Opdracht van ca. 12 maanden in operationele rol als verzuimregisseur bij schoonmaakbedrijf GOM Schoonhouden B.V. 2019 (ca. 8.500 werknemers) en begeleiding bij overgang naar nieuwe arbodienst in 2019 en 2020.
 • Advies voor meerjarenstrategie voor bestuur van revalidatiecentrum Spine & Joint Centre (ca. 50 werknemers) in 2020.
 • Businesscase verzuim bij thuiszorgorganisatie Aafje (ca. 3.500 werknemers) in 2019.
 • Advies inzake Werkhervattingskas en bezwaar inzake WIA-dossiers voor stichting Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland (ca. 70 werknemers) in 2019 en 2020.
 • Bezwaarzaken inzake Werkhervattingskas voor 2 bedrijven van Legrand (ca. 100 werknemers) in 2019.
 • Opdracht van ca. 11 maanden in operationele rol als verzuimconsulent bij detailhandelsorganisatie Xenos in 2017/2018 (ca. 3.000 werknemers). Het verzuim is – ondanks de grote transitie waarin Xenos zich bevond – vrijwel gehalveerd tot 3,4%. Naast deze operationele rol participeerde ik in een project van ca. 7 maanden inzake outsourcing van verzuimbegeleiding naar Robidus.
 • Adviesopdracht van ca. 6 maanden in 2017/2018 in academisch ziekenhuis (ca. 5.500 werknemers) over nut en noodzaak van aanstellen van casemanagers verzuim, incl. operationele verzuimbegeleiding en workshops voor leidinggevenden op 2 afdelingen RVE Beelvorming en Laboratoria (ca.1.100 werknemers).
 • Dossierbeoordeling en loonwaardebepaling voor MKB-bedrijven (als verzuimcoach in de tweede lijn) in 2018.
 • HR-scan bij tegelhandel Kerasom (ca. 70 werknemers) in 2018 incl. advies over voldoen aan wet- en regelgeving en verdere professionalisering van dit MKB-bedrijf in 2018.
 • Verzuimopdracht van ca. 3 maanden in 2017 in revalidatietechniek Welzorg (ca. 900 werknemers) inzake het doorlichten verzuim-, ZW- en WGA-dossiers en onderhouden contact met in- en externe providers.
 • Directeur Groot Aandeelhouder eigen bedrijf (2016-2017), gericht op optimaal rendement uit menselijk kapitaal en ondersteuning en ontzorging rondom de snel veranderende sociale wetgeving. De uitvoering was gericht op vergroten van duurzame inzetbaarheid. Verzuimbegeleiding door een eigen bedrijfsarts.
 • Businesscases verzuim bij gemeente Lelystad (ca. 600 werknemers), frisdrankenindustrie Refresco (ca. 500 werknemers) en UWV HRM (ca. 400 werknemers) in 2016, incl. interviews met alle stakeholders op het gebied van verzuim en workshops voor leidinggevenden.
 • Een uitgebreid onderzoek van ca. 6 maanden (2014-2015) naar alle aspecten van verzuim(beleid) en arbeidsongeschiktheid voor autofabrikant VDL Nedcar in Limburg (ca. 2.000 werknemers) en de gehele groep VDL Nederland (ca. 10.000 werknemers).

BU Manager Human Resources Supply Chain / HR-directeur Ahrend (2012-2013)

 

 • Reorganisatie over meerdere bv’s van Ahrend in Nederland in 2012-2013 (reductie ca. 175 fte’s)
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor Ahrend in Nederland in 2013 en eerder

Human Resources manager Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv en Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg bv (2009-2012)

 • Tenders voor in-huis uitzendbureau
 • Flexibel werktijdensysteem in beide productiebedrijven van Ahrend in Nederland
 • Projectleider in 2010 inzake nieuwe arbodienstverlener voor Ahrend in Nederland
 • Overname ASPA Benelux bv door Ahrend NV in 2010
 • Projectleider invoering functiewaarderingssysteem ISF bij Ahrend in Zwanenburg in 2009
 • Reorganisatie over meerdere bv’s van Ahrend in Nederland in 2009 (reductie ca. 140 fte’s)
 • Projectleider en project-lid inzake de keuze en implementatie van een nieuwe personeelsinformatie-/ salarissystemen voor Ahrend in Nederland
 • In-huis constructie uitzendbureau(s): Opzet op basis van schillenmodel in 1996 en later de coördinatie van het in-huis uitzendbureau in 1998 en 1999

Overige functies in loondienst

 • Manager Human Resources Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (2001-2009)
 • Sectorpersoneelsfunctionaris Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode bv (1998-2001)
 • Een leidinggevende en een staffunctie op het gebied van kwaliteit (1992-1998)
 • 2 Staffuncties op het gebied van kwaliteitsmanagement en bedrijfskunde (1988-1992)

De mens Fred Verhees is te typeren als enthousiasmerend, doelgericht en straight. Ik heb goede communicatieve vaardigheden. Ik heb een coachende stijl (van leidinggeven) en werk graag met competente collega’s. Ik ben analytisch sterk, stressbestendig en ik kan goed structureren, plannen en organiseren. In projecten houd ik niet alleen het einddoel en de weg ernaartoe goed voor ogen, maar heb ik ook gevoel voor het organiseren van betrokkenheid van alle spelers in het veld.

Opleiding 

 • HBO: Post HBO diploma Register Casemanager, CS Opleidingen (2015)
 • HBO: Congruentiemanager, Delphi Management Academy (2013)
 • WO: Diploma 1e jaar MBA-opleiding HR-Strateeg, Rijksuniversiteit Groningen (2007)
 • WO: Module “Strategisch Human Resource Management”, certificaat masteropleiding ISBW (2004)
 • HBO: Post HBO diploma “Human Resource Management”, Avans+ (1999)
 • HBO: Post HBO diploma “Hogere bedrijfskunde”, ISBW (1997)
 • WO: Diploma met grote onderscheiding, graad “Master of Total Quality Management”, Postuniversitair Centrum Limburg, België (1992)
 • HBO: Diploma Technische Bedrijfskunde, Fontys (1987)
 • WO: T.U. Bedrijfskunde, Eindhoven University of Technology TU/e (1984)
 • VWO: Atheneum B‑diploma, Hertog Jan College (1982)

Overzicht van meest recente vakgerichte opleidingen/cursussen op het gebied van HR

 • Webinar Actualiteiten Sociale Wetgeving, RADI Federatie Nederland (14-mei-20)
 • Webinar Actualiteiten voor Arboprofessionals, WVO advocaten (16-apr-20)
 • Webinar Duurzaam Gezond Inzetbaar bij Defensie, RADI Federatie Nederland (11-apr-20)
 • Webinar Ledenbijeenkomst Register Specialistisch Casemanagement (RSC), RSC (8-apr-20)
 • Bijscholing “Voorkom misvattingen: échte inzichten met verzuimcijfers”, RSC (3-mar-20)
 • Bijscholing “Goed werkbaar conform de AVG: best practices”, RSC (2-dec-19)
 • UWV Werkgeverscongres (25-nov-19)
 • Specialisten training “Alcohol-, drugs- en medicijngebruik”, Be-Responsible (14-nov-19)
 • Congres “Motivatie en Veerkracht”, 10-jarig bestaan CS Opleidingen (1-okt-19)
 • UWV Werkgeversbijeenkomst Actualiteiten Ontslag (17-sep-19)
 • Zomermarkt, CS Opleidingen (27-jun-19)
 • Bijscholing beoordeling van arbeidsdeskundige rapportages, RSC (6-jun-19)
 • Nascholing “Vrouw en werk” voor casemanagers, Ergatis (16-mei-19)
 • UWV Werkgeverscongres (1-nov-18)
 • Bijscholing verdieping WIA en WGA, CS Opleidingen (3-okt-18)
 • RNVC jaarcongres (1-okt-18)
 • VeReFi Zomermarkt, CS Opleidingen (27-jun-18)
 • Training belasting versus belastbaarheid op basis van een FML, Scolea (25-jun-18)
 • UWV Werkgeversbijeenkomst Actualiteiten Ontslag (5-jun-18)
 • Bijscholing en Algemene LedenVergadering, RNVC (9-apr-18)
 • RSC ledenbijeenkomst, RSC (19-mar-18)
 • VeReFi Congres ‘Privacy, inzetbaarheid en positieve gezondheid’, CS opleidingen (7-feb-18)
 • Nascholing “De Gezondernemer” , CS Opleidingen (17-jan-18)