Register casemanager

Register casemanagement is mogelijk voor je het minst bekend. De bij RNVC aangesloten case- en caremanagers voeren namens de werkgever de regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. Zij zien erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter, wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratie dossier wordt aangelegd, dat Wet verbetering Poortwachter-proof is.

De Register case- en caremanager heeft veel kennis van de sociale wetgeving en geldstromen sociale zekerheid. Hij voert de regie tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer, pakt knelpunten in de verzuiminfrastructuur aan en adviseert de organisatie. Kortom: Hij zorgt ervoor dat de schadelast voor de organisatie zo beperkt mogelijk blijft. Dit werk kan een organisatie-insteek hebben, maar kan uiteraard ook een individuele component (dossieranalyse) bevatten, of een combinatie van beiden.

Werkgebied van de Register casemanager

Het werkgebied van de Register case- en caremanager beslaat:

 • het regisseren van de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
 • het maken van analyses van de verzuiminfrastructuur op organisatieniveau;
 • het zorgdragen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid op zowel organisatie- als individueel niveau;
 • het hebben van actuele kennis van wetgeving op sociale zekerheid (o.a. BeZaVa, WIA, WAO);
 • het zorgdragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden;
 • het ontwikkelen van een adequaat verzuimbeleid en –protocol;
 • het vormgeven van de administratieve procedures en dossieropbouw;
 • het fungeren als procesmanager van verzuim;
 • het voeren van onderhandelingen met externe partijen op dossier- en organisatieniveau;
 • het reduceren van de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever.
 • het beoordelen van afroepcontracten;
 • het aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid;
 • het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen;
 • het maken van kosten-/batenanalyses op organisatie- en dossierniveau;
 • het verrichten van een verzuimscan op organisatieniveau;
 • het adviseren over het inkopen en inrichten van relevante (arbo)dienstverlening en verzekeringen.

Het werkterrein van een case- en caremanager is dus heel complex en divers.

Ik kan je ook een breder dienstverlening op het gebied van arbo en verzuim aanbieden, vanwege mijn samenwerking met zelfstandig bedrijfsarts Medicaris BV.

Contact

Fred Verhees
E-mail: info@nowohries.nl
Telelefoonnummer: 06-81901740

Neem direct contact op:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht