Visie

Register casemanager c.q. senior HR businesspartner die organisaties goedkoper en beter laat functioneren

Verbetering bereik je middels de juiste leidinggevenden en de juiste ondersteuning vanuit casemanagement en HR.

Mijn visie:

  • de verbinding van mens en organisatie zorgt voor een beter bedrijfsresultaat; indien een individu binnen een organisatie wordt ingezet binnen zijn/haar mogelijkheden, en de organisatie het individu de mogelijkheden biedt om zich in te zetten naar deze mogelijkheden, dan is een belangrijke voorwaarde ingevuld om tot een beter bedrijfsresultaat te komen. Immers de verkoper doet dan waar hij/zij goed in is, de administrateur ook, enzovoorts. Daarbij geldt natuurlijk dat de organisatie de diverse individuen wel moet faciliteren zodat een ieder zijn/haar job het beste kan uitvoeren.
  • organisaties functioneren beter als leidinggevenden goed worden gefaciliteerd in hun werk; leiding geven is een vak en daarvoor heeft niet elke leidinggevende gestudeerd. Ook heeft niet elke leidinggevende hiervoor aanleg. Het moet leidinggevenden duidelijk zijn wat van hen wordt verwacht en ze moeten voor deze taak toegerust zijn. Per bedrijf kan dit iets anders betekenen, maar een organisatie wordt pas een geoliede machine als de leidinggevenden het voorgaande helder hebben en in hun taken worden ondersteund door HR en casemanagement op het gebied van personeel. Dit betekent niet overnemen, maar ondersteunen, waarbij soms ook de keuze gemaakt moet worden om met een andere leidinggevende verder te gaan.
  • werken is gezond; verzuim is groter onder niet werkenden dan onder werkenden. Dit onderstreept dat werken gezond is. Natuurlijk moet er dan een balans tussen belasting en belastbaarheid zijn (die ook wordt bewaakt), maar geen bijdrage leveren aan een organisatie zou je zo min mogelijk moeten hebben. Neemt niet weg dat sommigen echt niet (meer) in staat zijn om te werken, maar ergens bij horen bevordert ook de gezondheid.